Thorens TD 124

Classic Audio
v/ Frede Kristensen


 Beskrivelser - Kvalitets dele til Thorens TD 124


Click på det punkt du vil læse mere om

 

 

 

Drivrem4006

For at opnå en optimal dæmpet kobling mellem pladetallerken og motor er det vigtigt, at drivremmen er fremstillet af det helt rigtige gummi, er fremstillet med de korrekte dimensioner - bredde og tykkelse og måske det allervigtigste gummiremmen har den korrekte elastisitet
Et eksempel - hvis elastisiteten er forkert vil det resultere i at motorens øverste leje ødelægges.
De korrekte specifikationer for drivremmen er overholdt for de remme, der er fremstillet af Schopper AG.
Vær forsigtig, der findes en del efterligninger på markedet!

En gummirem vil med tiden blive meget mindre elastisk, faktisk bliver den efterhånden sprød og med mikro revner. Det har en stor indflydelse på TD 124 specifikationer specielt wow og flutter påvirkes kraftigt. Hvis en TD 124 skal fungere optimalt, anbefales bestemt at skifte drivremmen.

Drivrem

Mushrooms/Gummiophæng og topskiver4003 og 4004

Med det formål at opnå en god og effektiv dekobling mellem chassis og kabinet eller plint er det meget vigtigt, af gummiophænget / mushrooms har det rigtige blødhed og elastisitet.
Det er også væsentlig at gummimassen anvendt til fremstillingen er korrekt.
Det er mushrooms - gummiophæng fremstillet for Schopper AG.

Med tiden bliver gummiophængene mere og mere 'flade' og gummiet bliver stift og uden funktion. Der opstår revner. Det er derfor vigtigt i forbindelse med en renovering, at netop gummiophænget / de 4 mushrooms skiftes.
Rummel og støj reduceres kraftigt for en TD 124 efter udskiftning af mushrooms.
Ved bestilling af varenr. 4003 leveres et sæt med 4 nye gummiophæng - mushrooms.

Det er meget let at skifte disse gummiophæng, det gøres ved at løsne fastgørelses skruer, løfte chassis'et og derved kan ophængene skiftes. Pas på at anbringe topskiver, gummiophæng møtrikker og skiver i den rigtige rækkefølge.

Mushrooms

Topskiver for mushrooms.
Det er vigtigt at sikre at der er monteret metal topskiver på hver mushroom, det sikrer lang levetid for mushroom og en god mulighed for justering og nivilering af Thorens TD 124. Tool Tool

Motor ophæng3003 og 4005

Motor ophænget er fremstillet af gummi, der bliver sprød og udtørret med tiden. For at opnå en optimal dæmpning af vibrationer fra motoren til chassiset er det vigtigt at skifte disse dele. Motor vibrationer overføres til chassiset og videre til pickup'en, derfor et det ret vigtigt at disse vibrationer er dæmpet så meget som muligt. Målingen der viser en pladespillers evne til at dæmpe disse vibrationer kaldes måling af rummel.
For at minimere vibrationerne har Schopper AG udviklet en ny type gummimasse, der betyder en betydelig reduktion af denne støjkilde.

MotorOphæng MotorOphæng

MKI er motorophænget noget forskelligt fra TD 124 MK II, vi anbefaler meget at ændre dette ophæng ved at bestille ændringkittet for MKI.
Det er en opgradering der virkelig kan høres.

Motorophæng
Motor - Thorens TD124MKI ---------- Thorens TD124MKI opgraderet

Motorophæng Motorophæng

Special Olie for motor, tallerkenleje og trappehjul5001

Denne specielle olie opfylder Schweitziske mill. spec. for en ensartet viskositet over et stort temperatur område. Det er begrundelsen for at netop denne olie er 'speciel' . Olien kan anvendes til både motorlejer og tallerken leje.
Anvendelsen af en olie med forkerte egenskaber må stærkt frarådes, idet risikoen for utilstrækkelig smøring og udtørring af lejer vil fører beskadigelser.

Olie

Glimlampe og støjkondensator6001 - 6002

Ved hjælp af stroposkop glimlampen og stroposkop markeringen under pladetallerkenen kan hastigheden indstilles med en nøjagtighed på +/- 3%.
Spændingen til lampen tilføres via et udtag på motoren, og derved opnås at samme lampe kan anvendes til både 230V/50Hz og 110V/60Hz.

Glimlampe

Udskiftning af støj reduktions kondensatoren er en relativ billig del af restaureringen af en TD 124. Hvis der kan høres klare plop eller click støj når hastighedsomskifteren betjenes må kondensatoren udskiftes.

Kondensator

Reparationssæt for tallerken leje3002

Hovedlejet for de to pladetallerkener er et af de vigtigste elementer i det mekaniske system .
De vigtigste dele for pladetallerken lejet er sammensat i et kit.
En renovering af tallerken lejet er stærkt anbefalet f.eks. utætheder i bunden af lejet betyder at olien hurtigt vil løbe ud, og lejet tørrer ud.
Du kan bestille et reparations kit for pladetallerken lejet.
Derved vil det være muligt at bevare lejet de næste mange år, hvis der gennemføres en god vedligeholdelse.

Tallerken leje

Reparations af hovedleje i TD124 MKI og TD124 MKII
Hørbart lavere mekanisk støj
Væsentlig bedre dynamik
Betydeligt forbedret tallerken gang

Det er vigtig at følge anvisningerne, der er vedlagt rep. kittet, og du kan se en kort beskrivelse herunder:

1. Først fjernes top pladetallerkenen
2. Så løsnes de tre skruer der holder den tunge pladetallerken
3. Den tunge pladetallerken fjernes nu forsigtig uden at leje spindelen følger med op.
4. Så løsnes de 3 skruer der holder hovedlejet. De løsnes fra bunden af chassis, derefter kan lejet trækkes op.
5. Nu afmonteres bund-delen af lejet - de tre skruer skrues helt ud
6. Fjern forsigtigt alle delene
7. Nu skal lejet renses meget - meget omhyggeligt og forsigtigt - gammel olie og andre rester skal fjernes. Brug endelig en bomuldsklud, der IKKE efterlader fnug. Brug IKKE benzin, sprit eller andet rensemiddel i den stil, men brug lidt ny olie på kluden og efterfølgelnde på en vatpind for at få de sidste rester væk.
8. En meget forsigtig polering af lejet med et meget fint polermiddel kan være nødvendig.
9. Nu monteres de nye dele fra det kit du har modtaget - bemærk endelig monterings rækkefølgen. Det kan være en god ide med et meget tyndt lag olie på pakningen før monteringen.
10. Skruerne monteres igen
11. Lejet kan nu monteres i TD 124
12. Der skal nu olie i lejet og start med at sikre at der er olie på over hele leje fladen, der har kontakt med pladetallerken akslen.
13. Derefter skal der ca. 1 ml olie i bunden af lejet. Lejet skal faktisk have et 'olie bad'
14. Akslen skal nu igen på plads i lejet og der vil tage lang tid før akslen vil falde på plads. Det er vigtigt at vent og regn med ca. 1 - 2 timer
15. Monter de to pladetallerkener igen.

Du er nu klar til at nyde en TD124, der vil være klart mere støjsvag og køre betydeligt mere stabilt.

Mellemhjul og Støjdæmpningsæt1305 - 1306

Et mellemhjul er faktisk ret kritisk for støjsvag TD 124.
Hvis TD 124 ikke har været korrekt afbrudt efter endt brug, er der et problem - helt sikkert. Betjeningsknappen for hastighedsvalg skal stå på - 0 - når pladespilleren ikke bruges, ellers vil mellemhjulet stå og 'trykke' på både aluminiums trappehjulet og pladetallerkenen. Det værst tænkelige er hvis pladespilleren ikke har været i brug i en årrække og ved et uheld som ovenstående er sket. Så er mellemhjulet ødelagt.
Classic Audio kan levere et nyt præcisions mellemhjul til Thorens TD 124. Det er fremstillet i Schweitz.

#1305
Mellemhjul Mellemhjul Mellemhjul

Hvis dit mellemhjul er i en tilfredsstillende kvalitet kan du forbedre støjniveauet ved at montere et støjreduktionssæt fremstillet i Schweitz. Det er let at montere og virningen er forbløffende.

#1306
Mellemhjul Mellemhjul Mellemhjul Mellemhjul

Gummidupper til pladetallerken4007

Disse gummidupper støtter den øverste pladetallerkens hvilepunkter på hovedpladetallerkenen og sikrer en øjeblikkelig start med en friktionsløs kontakt mellem de to tallerkener i forbindelse med betjening af start og stop funktionen. Gummidubberne er produceret med betydelig større præcision og snævrere tolerancer end de originale Thorens dupper.
Nye enheder fra det oprindelige Thorens lager produceret efter de gamle tolerancer viste specifikationer med en tolerance på +/- 0.2mm og det vil resultere i dårlig uensartet kontakt mellem de to pladetallerkener. Efter mange års brug er sådanne gummidupper så slidt, at det er fornuftigt at udskifte dem.
De 6 gummidupper passer til både TD 124 MKI og MKII.

Gummidupper Gummidupper

Gummimåtte4001 og 4002

Classic Audio kan også levere gummi plade måtte eller underlag for både TD 124 MKI og MKII, produceret efter de originale Thorens specifikationer i Schweitz.
Plademåtterne indeholder grafit for at eliminere statisk elektricitets opbygning ved rotationen.
Tørre, revnede eller på anden måde defekte plademåtter bør skiftes for at sikre den korrekte kontakt mellem plade og pladetallerken på hele fladen.
Tilstrækkelig elastisitet optimal kontakt mellem plade og pladetallerken er absolut nødvendig for at eliminere egenvibrationer omkring pladen.
Desuden er der jo det æstetiske resultat af en udskiftning af en plademåtte, der jo betyder at glæden over en smukt klassisk pladespiller, som Thorens TD 124 bliver endnu større.

Plademåtte Plademåtte

Armboard for 9" og 12" tonearme2501 - 2502 - 2503 - 2504

Armboard er håndlavet af en Schweizisk håndværker. Formen af 12" armboard er specielt designet for høj resonans undertrykkelse og giver dermed en betydeligt lydkvalitets forbedring. Formen for 9" armboard har naturligvis de oprindelige Thorens dimensioner.
Alle armboards leveres med sort lakering med 4 lag coating/maling.

Armboard Armboard Armboard Armboard
Armboard Armboard

Plint2001 - 2002 - 2003

Plint til TD 124 er håndlavet af en meget dygtig Schweizisk håndværker efter de originale Thorens tegninger.
Hvert eneste plint er faktisk unique, der er ikke tale om masseproduktion, men virkelig håndlavede plinte for Thorens TD 124.
Et smukt stykke håndværk fra Schweitz.
Vores plint giver et lydmæssigt top resultat og er et æstetisk fantastisk produkt, der betyder din klassiske Thorens TD 124 vil fremstå som en visuel oplevelse efter plinten er skiftet. Måske er din gamle plint ridset og lakeringen meget beskadiget, så har du her en rigtig god løsning. Samlet set vil du faktisk opgradere din TD 124 også lydmæssigt ved at skifte plinten ud til et af de tilbud du ser her.

#2001
Plint Plint Plint Plint
#2002
Plint Plint Plint Plint
#2003
Plint Plint Plint Plint

Chassis justeringssæt - Plexiglas - Spejl - Skilt7001 - 7003 - 7006 - 8005

Justering af chassis så pladespilleren bringes i vandret er vigtigt for korrekt afspilning. Justerings ruller og gevindstykker er ofte beskadiget. Classic Audio kan levere et nyt sæt.
#7001
Chassis Justering Chassis Justering

Der er monteret et stykke plexiglas over glimlamper. Dette glas bliver ofte ugennemsigtig efter flere år. Classic Audio kan levere et nyt.
#7003
Plexiglas

For at have en god aflæsning af stroboskop / hastighed er kvaliteten af det lille spejl væsentlig. Classic Audio kan levere et nyt
#7006
Spejl Spejl

TD 124 MKI - Her har Thorens anvendt et selvklæbende skilt, der ofte er væk eller beskadiget. Ønsker du af kosmetiske grunde et nyt, kan du bestille det hos Classic Audio.

#8005
Skilt Skilt